<div align="center"> <h1>* WORLOCK * zlot fanów SKINNY PUPPY * 2007.06.02 - www.ELECTRO-ROBOT.com</h1> <h3>* WORLOCK * zlot fanów SKINNY PUPPY * 2007.06.02 - www.ELECTRO-ROBOT.com</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.worlock.electro-robot.com" rel="nofollow">http://www.worlock.electro-robot.com</a></p> </div>